Müügi- ja garantiitingimused

Käesolevad müügitingimused reguleerivad Kliendi ja Raylights Investments OÜ vahelisi suhteid, kaupade tellimist, kättetoimetamist ning tagastamist e-poes aadressil kaitseomatervist.ee.

Kõigis käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled võlaõigusseadusest.

Tellimuse vormistamine ning kauba eest tasumine kaitseomatervist.ee e-poes:

1. Vajutage toote all olevale „Lisa ostukorvi“ lingile.

2. Ostu vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige sobiv transpordi- ning makseviis, misjärel kuvatakse ekraanile tellitud kaupade arve.

3. Enne ostu sooritamist veenduge, et valitud kaup ning kogused vastavad Teie poolt soovitule.

4. Tellimuse kinnitamiseks vajutage nupule „Maksma“.

5. Detailne info tellitud kaupade, transpordi ning arve kohta edastatakse Teie poolt märgitud e-posti aadressile.

6. Kinnitatud, kuid tasumata Tellimused kehtivad Tellimuses märgitud tingimustel seitse päeva, misjärel tasumata tellimused tühistatakse.

Tellimuse kättetoimetamine

1. Peale müügilepingu jõustumist (arve tasumist) komplekteeritakse Tellimus ning edastatakse see kättetoimetamiseks transpordifirmale hiljemalt 1-4 tööpäeva jooksul.

2. Eeldatav tarneaeg on 2-3 tööpäeva.

3. Juhul kui tarneaeg erineb käesolevas punktis sätestatust, teavitatakse sellest klienti kirjalikult kliendi poolt Tellimuses märgitud e-posti aadressil.

4. Tarne maksumus on 0.- krooni ehk selle kulud tasub Ostja eest Müüja.

Müügileping ning lepingust taganemine

1. Müügileping jõustub VÕS§54 lg1 p3 mõistes alates tellimuse eest väljastatud arve tasumisest Raylights Investments OÜ arveldusarvele.

2. Tarbijal on õigus kaitseomatervist.ee e-poest tellitud kaubad tagastada, teatades oma soovist 14 päeva jooksul alates toodete kättesaamisest.

3. Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema korrektse välimusega. Tagastamisele ei kuulu vitamiinipurgid, millelt on ära rebitud plastmassist turvarõngas. Kauba tagastamise kulud kuni 10 € ulatuses kannab ostja.

4. Kauba tagastamiseks tehtav taganemisavaldus tuleb saata e-posti aadressile info@kaitseomatervist.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5. Raha tagastatud kauba eest tagastatakse kliendile peale tagastatud kauba ülekontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva peale taganemisavalduse kättesaamist.

6. Taganemisavalduse tüüpvormi saab alla laadida siit: http://www.kaitseomatervist.ee/kot_avaldus.pdf

Pretensioonide esitamise õigus ja kord

1. Raylights Investments OÜ e-poest ostetud elektroonikaseadmete korrasolek on kontrollitud nii seadme tootja kui ka Raylights Investments OÜ poolt enne toote ostjale postitamist.

2. Juhul kui tarbija avastab seadme töös vea, peab ta kaupleja poole pöörduma hiljemalt 2 kuu jooksul puuduse ilmnemisest (VÕS § 220 lg 1).

3. Raylights Investments OÜ ei kompenseeri elektroonikaseadmete remondi ajal saamata jäänud tulusid ega seadme transpordiga seotud kulutusi.

4. Seadme tootjapoolse vea korral vahetatakse ühe aasta jooksul alates ostu sooritamisest tasuta välja detailid, mis on purunenud materjali-, konstruktsiooni- või koostamisvigade tõttu.

5. Tasuta ei vahetata välja seadme detaile, mis on kasutamiskõlbmatuks muutunud loomulikust kulumisest või mittesihipärasest kasutamisest tingituna.

6. Seadme tasuta remonti ei teostata, kui defekt on tingitud valest kasutamisest, puudulikust korrashoiust, väliskeskkonna muutustest ja mõjudest (niiskus, kuumus, loomulik kulumine jms), samuti ei kata garantii kulusid, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi või vandalismi tagajärjel. 7. Pretensioonide esitamise aeg on 2 aastat.

7. Pretensioonide esitamise aeg on 2 aastat.

8. Lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral saab Ostja tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

9. Ostjal on alati võimalus kohtuvälise kaebuse ja/või vaidluse lahedamiseks pöörduda Tarbijakaitseameti poole.